Pro bono asistence a krizové poradenství

Tato stránka je určena pro ty, kteří přišli o domov nebo jinou budovu v důsledku přírodní katastrofy nebo jiných nepříznivých okolností a máte omezené nebo žádné finanční prostředky na obnovu.

Česká komora architektů nabízí také pomoc obcím při organizaci architektonických soutěží na úpravy, opravy a změny poškozených veřejných budov či veřejných prostranství.

Jak požádat o asistenci

Přejděte do našeho adresáře členských architektů níže. Tam zvolte a kontaktujte některého z našich členů, ať už telefonicky nebo přes jeho webové stránky. Sdělte mu podrobnosti o vaší situaci a požadovanou pomoc. Naši členové vše posoudí a vysvětlí vaše možnosti: V závislosti na konkrétních okolnostech se rozsah dostupné pro bono asistence (ať už zcela zdarma či zlevněné) může lišit – od jednoduché rady až po kompletní architektonické služby.

Pokud nenajdete vhodného architekta v našem adresáři, kontaktujte prosím telefonicky přímo Českou komoru architektů.

(ČKA připomíná, že architekti a projektanti s platnou autorizací, tj. s příslušným kulatým razítkem pro danou specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky či architekty, jsou jen osoby vedené v seznamu zveřejněném na webu profesních komor (www.cka.cz nebo www.ckait.cz) a jejich profesní příslušnost je možno ověřit on-line. Kdokoliv jiný nezapsaný v komorových seznamech, vydávající se za autorizovanou osobu, koná v rozporu se zákonem.)