Nabídněte asistenci

Tato stránka je určena autorizovaným architektům, členům České komory architektů, kteří si přejí poskytovat pro bono poradenství a služby lidem a komunitám postiženým přírodní a lidskou katastrofou, která zasáhla na konci června jižní Moravu a Lounsko.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se a po registraci vyplňte svůj profil, včetně kontaktní osoby, telefonního čísla a webové adresy.

Uveďte, prosím, do popisu vaší firmy, jakou pomoc nabízíte.

Jak se mohou autorizovaní architekti angažovat?

– zhodnotit nutný rozsah oprav (ve spolupráci s autorizovanými inženýry v oboru statika)

– zpracovat dokumentaci bouracích prací, rekonstrukce nebo nové stavby

– vyřídit stavební povolení

Váš profil v adresáři pak umožní potřebným vás přímo kontaktovat. Je na vás, abyste vyhodnotili konkrétní situaci každého klienta, který vás osloví, a nabídli odpovídající rozsah bezplatných nebo zlevněných služeb.

Stávající členové

Pokud jste stávajícím členem, zde můžete upravit svůj profil.