Architekti Pro Bono

Architekti Pro Bono je iniciativa českých architektů poskytujících bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem přírodní a lidské katastrofy, která postihla na konci června 2021 jižní Moravu a Lounsko.

Klienti pomocí adresáře členských atelierů kontaktují přímo architekty, ať už telefonicky nebo přes jejich webové stránky. Sdělí jim podrobnosti o své situaci a požadovanou pomoc. Naši členové posoudí situaci a vysvětlí jejich možnosti. V závislosti na konkrétních okolnostech se rozsah dostupné pro bono asistence (ať už zcela zdarma či zlevněné) může lišit – od jednoduché rady až po kompletní architektonické služby.

Česká komora architektů jako samosprávná profesní organizace sdružující autorizované osoby – architekty, krajinářské architekty a urbanisty, zaznamenává od svých členů velké množství nabídek bezplatné odborné pomoci postiženým obcím i jejich obyvatelům v podobě vypracování projektů rekonstrukce poškozených či nových domů místo zdemolovaných, urbanistických návrhů budoucí podoby obcí, včetně případného uspořádání architektonické soutěže, jejíž účastníci by se zřekli nároků na jinak běžné ceny a odměny.

Věřím, že tak jako po povodních v uplynulých dekádách, i obnova po řádění tornáda přispěje k lepšímu prostředí sídel na jižní Moravě, že se podaří postavit lepší domy a vzniknou kultivovanější návsi a zákoutí,“ uvádí Jan Kasl, předseda ČKA. 

Iniciativu Architekti Pro Bono založil Jiří Lev 27 června 2021 a jejím provozovatelem je Česká komora architektů.

V tuto chvíli máme 77 členských ateliérů.