Pro bono asistence a krizové poradenství

Architekti Pro Bono je iniciativa českých architektů poskytujících bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem obětem přírodních katastrof a jinak znevýhodněným osobám, komunitám a organizacím.

Klienti pomocí adresáře členských atelierů kontaktují přímo architekty, ať už telefonicky nebo přes jejich webové stránky. Sdělí jim podrobnosti o své situaci a požadovanou pomoc. Naši členové posoudí situaci a vysvětlí jejich možnosti. V závislosti na konkrétních okolnostech se rozsah dostupné pro bono asistence (ať už zcela zdarma či zlevněné) může lišit – od jednoduché rady až po kompletní architektonické služby.

Česká komora architektů jako samosprávná profesní organizace sdružující autorizované osoby – architekty, krajinářské architekty a urbanisty, zaznamenává od svých členů velké množství nabídek bezplatné odborné pomoci postiženým obcím i jejich obyvatelům v podobě vypracování projektů rekonstrukce poškozených či nových domů místo zdemolovaných, urbanistických návrhů budoucí podoby obcí, včetně případného uspořádání architektonické soutěže, jejíž účastníci by se zřekli nároků na jinak běžné ceny a odměny.

„Zasazujeme se o rovný přístup k architektuře. Stejně jako zdravotní péče nebo právní zastoupení, není udržitelné, odolné, zdravé a krásné životní prostředí luxusem, nýbrž pragmatickou nutností a lidským právem“

Jiri Lev, architekt

Iniciativu Architekti Pro Bono založil architekt Jiří Lev 27 června 2021 v reakci na přírodní a lidskou katastrofu, způsobenou tornádem na Jižní Moravě a Lounsku. Jejím provozovatelem je Česká komora architektů.

„Věřím, že tak jako po povodních v uplynulých dekádách, i obnova po řádění tornáda přispěje k lepšímu prostředí sídel na jižní Moravě, že se podaří postavit lepší domy a vzniknou kultivovanější návsi a zákoutí,“

Jan Kasl, předseda ČKA

V tuto chvíli máme 78 členských ateliérů.