Pro bono asistence a krizové poradenství

Architekti Pro Bono je iniciativa českých architektů poskytujících bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem obětem přírodních katastrof a jinak znevýhodněným osobám, komunitám a organizacím.

Architekti Pro Bono

Požádejte o asistenci

Pokud jste ztratili svůj domov nebo jinou důležitou budovu v důsledku přírodní katastrofy nebo jiných nepříznivých okolností a máte omezené nebo žádné finanční prostředky na obnovu.

Nabídněte asistenci

Pokud jste autorizovaný architekt a chcete nabídnout bezplatnou pomoc těm, kteří to potřebují