Pro bono asistence a krizové poradenství

Architekti Pro Bono je iniciativa českých architektů poskytujících bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem přírodní a lidské katastrofy, která postihla na konci června jižní Moravu a Lounsko

Architekti Pro Bono

Požádejte o asistenci

Pokud jste ztratili svůj domov nebo jinou důležitou budovu v důsledku přírodní katastrofy a máte omezené nebo žádné finanční prostředky na obnovu.

ČKA připomíná, že projektanti s platnou autorizací, tj. s příslušným kulatým razítkem pro danou specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky či architekty, jsou jen takoví projektanti, kteří jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu profesních komor (www.cka.cz nebo www.ckait.cz)

Jejich profesní příslušnost je možno ověřit on-line. Kdokoliv jiný nezapsaný v komorových seznamech, vydávající se za autorizovanou osobu, koná v rozporu se zákonem. ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy.

Nabídněte asistenci

Pokud jste autorizovaný architekt a chcete nabídnout bezplatnou pomoc těm, kteří to potřebují